Advokat Rye-Holmboe AS

Advokat Rye-Holmboe AS

Advokat Rye-Holmboe AS drives av Advokat Annichen Rye-Holmboe. Jeg er utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø i 1993.  Jeg har drevet mitt advokatfirma siden 1. september 2005.

Advokat Rye-Holmboe AS har kontor i Grønnegata 32, 4. etg sør i Tromsø sentrum. Jeg er i fellesskap med advokat Tore Pedersen og advokat Truls Heitmann. 

Mitt hovedarbeidsfeltet er innen strafferett. Jeg tar oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat. Jeg jobber videre med saker som gjelder foreldretvister og barnevernsaker. Jeg tar også oppdrag som gjelder formuesforhold mellom ektefeller og samboere og bistår med oppdrag med testament og arv.

Utover dette er jeg daglig leder for eiendomsselskapet MW Holmboe & Sønn AS som leier ut næringslokaler og leiligheter i Tromsø sentrum. Informasjon om hva vi har til leie finners på denne nettsiden.

I perioden 2015 - 2016 har jeg vært medlem i et regjeringsoppnevnt utvalg som har utredet behovet for endringer i Lov om Voldsoffererstatning. Utvalget avga sin innstilling 23. juni 2016. Resultatet av arbeidet fremkommer i NOU 2016: 9  - Rettferdig og forutsigbar – voldskadeerstatning.

Jeg har siden 2016 vært medlem av Skikkethetsnemnda ved UIT Norges arktiske universitet.

 

Straffesaker:
Jeg har lang erfaring med arbeid med straffesaker. Jeg har vært ansatt som politiadvokat ved Troms politidistrikt i perioden 1994 til 2005. I 2005 startet jeg advokatpraksis og har som advokat i hovedsak jobbet innenfor strafferettsområdet. Fra 1.1.2019 har jeg verv som fast forsvarer i Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Jeg har i perioden fra 2011 frem til 31.12.2018 vært fast bistandsadvokat for de samme domstolene. Jeg har gjennom mitt arbeid erfaring med alle sider av straffesakene noe som sikrer at mine klienter innenfor dette feltet får god bistand.

Jeg yter bistand til studenter som anklages for eksamens juks.
Jeg har erfaring med bistand i saker hvor studenter anklages for eksamens juks og har gitt bistand i en rekke slike saker.

Voldsoffererstatning og erstatningskrav:
Mange personer som er utsatt for straffbare handlinger kan ha økonomisk tap og utgifter. Jeg bistår i forbindelse med fremsettelse av erstatningskrav og søknad om voldsoffererstatning i forbindelse med straffesaker. 

Råd om anmeldelse:
Personer som har vært utsatt for alvorlige straffbare forhold kan ha behov for rådgivning forut for at de eventuelt anmelder saken. Jeg yter rådgivning i slike saker.

Saker som berører barn: 
Jeg arbeider med saker som berører barn - både foreldretvister som gjelder barnefordelingssaker og barnevernsaker.

Familierett:
Hun tar og oppdrag på familierettens område. Jeg bistår med å skrive testament, ektepakter og samboerkontrakter.

Hvis du har behov for juridisk bistand ta kontakt for samtale og vurdering.

Webutvikler

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Nettside joomlavi.com

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.